Bild och form

Bild och form

Illustration from Hallands kulturplan 20172020,http://www.regionhalland.se/PageFiles/6195/hallands-kulturplan-2017-20-web.pdf, by order of Region Halland.