Det fria professionella skapandet inom konst och kultur-ett gemensamt utvecklingsområde

Det fria professionella skapandet inom konst och kultur
-ett gemensamt utvecklingsområde

Illustration from Hallands kulturplan 2017-2020, http://www.regionhalland.se/PageFiles/6195/hallands-kulturplan-2017-20-web.pdf by order of av Region Halland.