Poster to the exhibition Den stora utställningen om svensk illustration 1880- 2020

Exhibition poster for Den stora utställningen om svensk illustration 1880-2020,Teckningsmuseet, Laholm